Vaccinations-statistik för COVID-19 i grafik

FHM släpper varje vecka ett Excel-ark med statistik över vaccinationer mot Covid-19 i Sverige. Siffror är bra men kan vara svåra att överskåda utan visuell hjälp. Därför detta försök till att grafiskt visa vad som händer.

{{ updated_info }}

Totalt antal COVID-19-vaccinationer i t.o.m. vecka {{ parseInt(latest_week, 10) }}

Om den genomsnittliga vaccinations-takten av bibehålls ({{ (vaccination_rate*100).toFixed(2) }}% per vecka), så beräknas alla över 18 år i {{ selected_region.replaceAll("|", "") }} vara vaccinerade {{ completed_date }}.

COVID-19-vaccinationer i över tid

vaccinerade per

vaccinerade per åldersgrupp i

Antal vaccinerade per kön i Sverige

Andel vaccinerade per kön i Sverige

I de två cirkel-diagrammen ovan, är Dos 2 lagd ovanpå (mao. subtraherad från) Dos 1. Detta eftersom personer som fått Dos 2 också fått Dos 1 och därmed inte bör adderas igen när man beräknar det totala antalet vaccinerade personer. Graferna är därmed missvisande om Dos 2 döljs.

Vidare information

Källa Nationella vaccinationsregistret (NVR):

Statistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och kommer att uppdateras varje torsdag kl 14:00. Efterregistrering görs vilket betyder att uppgifterna i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden. Överföringen från journalsystemen till NVR sker automatiskt (hel- eller halvautomatiskt). Andelar beräknas baserat på SCB:s Befolkningsstatistik över folkmängd den 31 december 2020 för personer 18 år eller äldre.Skapad av J. Dettmar